Pozrieme sa na kurzy odbornej spôsobilosti, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť váš status práce ako elektrikár a zvýšiť úroveň vašich vedomostí. Tá sa potom odrazí aj na vašom plate, pretože platí pravidlo, že čím lepší odborník, tým lepší plat. Jednotlivé kurzy opíšeme z hľadiska toho, čo obsahujú a tiež pridáme prehľad cenových relácií.

Práca ako elektrikár vyžaduje množstvo technických znalostí. Odborníkov na slovo vzatých je málo a preto sú veľmi žiadaní. Pravda je taká, že čím vyššie odborné vzdelanie máte, tým viac sa to odrazí na vašej výplatnej páske. Status elektrikára však nemusí pochádzať len z vedomostí získaných počas štúdia na škole. Existuje totiž mnoho odborných kurzov, ktoré vám pomôžu začať či posunúť sa vpred, rozšíriť svoje existujúce znalosti a predbehnúť konkurenciu.

Nemusíte sa však báť, že by tieto kurzy práce ako elektrikár boli drahé. Žijeme v dobe, kedy si máte možnosť vybrať. K dispozícii máte rôzne školenia elektrotechnikov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z, základné kurzy, odbornú prípravu elektrotechnikov podľa §21, §22, §23, aktualizáciu osvedčení či mnohé iné.

Školenie elektrotechnikov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Toto školenie zabezpečuje odbornú spôsobilosť, s ktorou môžete pracovať na elektrických zariadeniach, samozrejme s prihliadaním na BOZP. Je určené pre elektrikárov, ktorí môžu prejsť skúškami podľa paragrafov 21 (elektrotechnik), 22 (samostatný elektrotechnik) a 23 (elektrotechnik na riadenie). Môžu ho absolovať teda len tí, ktorí majú výučný list.

Jeho rozsah je spravidla stanovený na pár dní. Počas nich budete mať celodenné prednášky, ktoré vyvrcholia skúškami. Získané osvedčenie je potom platné na dobu 5 rokov. Ceny tohto školenia sa pohybujú na úrovni od 35 do 100 eur.

Elektrotechnické minimum pre tých, ktorí chcú odštartovať svoju kariéru

Ak patríte k tým, ktorí sa pre prácu ako elektrikár rozhodli neskoro a vyštudovali niečo úplne iné, práve pre vás je určené elektrotechnické minimum. V prípade, že budete úspešní, čaká na vás osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu. Po ňom môžete získať vyššie zmienený certifikát vyhlášky 508/2009 Z.z.

Výučba prebieha vo forme prezentácií, kde sa dozviete množstvo zaujímavých vecí z práce elektrikára. Dĺžka kurzu je vyše sto hodín, rozdelená do viacerých dní. Výučbu spríjemňujú rôzne knihy, DVD, e-learning, teda používanie počítačov a podobne. Kurz je niekedy spojený aj s praxou, inokedy si ju však účastníci musia zabezpečiť sami. Cena kurzu sa pohybuje v stovkách eur.

Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia / prúdu

Práca ako elektrikár zahŕňa aj meranie transformátorov napätia a prúdu či montáž elektromerov. Tento kurz by si mali zvoliť tí, ktorí chcú byť spôsobilí práve v týchto oblastiach. Obsahuje legislatívu, základné a pridružené, resp. súvisiace predpisy pre elektromery a transformátory, rôzne definície a základné pojmy z tejto oblasti, všeobecné ustanovenia, konštrukčné princípy a podobne.

Ide spravidla o jedno až trojdňový kurz, ktorého samozrejmosťou v prípade úspechu je certifikát. Jeho cena sa pohybuje cez hranicu sto eur.