Úlohou zvárača je spájať kovové časti dokopy, pomocou rôznych technologických postupov. Pomáhajú spájať veci pri konštrukcii, výrobe a v iných oblastiach, kde sa vyskytuje kov. Ak chcete uspieť v tejto vysoko kvalifikovanej oblasti, poradíme vám, aké kvality musí mať naozaj dobrý zvárač co2.

Pracovať ako zvárač co2 vôbec nie je jednoduché. Existuje veľa rôznych vecí, ktoré pri zváraní musíte zohľadniť. Dobrí zvárači sú totiž veľmi kvalifikovaní odborníci, ktorí v praxi riešia mnoho problémov či detailov. Musia brať do úvahy materiál s ktorým pracujú, predovšetkým hrúbku. Dôležitá je správna polarita elektródy, optimálny zdroj napájania a znalosť toho, akú elektródu treba použiť na aký materiál.

Platí tu zásada dvakrát meraj a raz rež. Priemerných zváračov je veľa. Ak chcete byť naozajstným profesionálom, ktorý prevalcuje svoju konkurenciu, mali by ste dodržiavať niekoľko zásad. Dnes vám poradíme, na aké kvality sa treba zamerať v prípade, že vás zaujíma práca ako zvárač co2.

Dôležitý je správny zdroj napájania

Zvárač co2 by mal poznať zdroj napájania, s ktorým pracuje. Zapnite ho a skontrolujte typový štítok, aby ste získali potrebný výkon pre vašu prácu. Zdroj napájania s výkonom 120 voltov by mal pracovať na 20 ampérovom vypínači.

V opačnom prípade môžu nastať problémy, ako pokles výkonu alebo zničenie zdroja. Pri zváraní nepoužívajte predlžovacie káble a pokiaľ je to nutné, tak maximálne jeden. Vyhnete sa tak poklesu napätia.

Malé elektródy sú vhodné pre tenší materiál

Menšie elektródy sú lepšie pre tenší materiál. Cieľom je zabezpečiť, aby bola elektróda schopná roztaviť správny rozsah a aby vyprodukovala dostatočný zvar. Práve menšie elektródy sa bez problémov roztavia pri podmienkach a zváračskom nastavení používanom pri tenkých materiáloch.

Ak v tomto prípade použijete iné elektródy, môžu sa dostaviť rôzne problémy. V dobe tavenia drôtu sa totiž môže zváraný materiál pokrčiť alebo roztopiť. To sa môže stať hlavne v prípade tenších materiálov.

Ak použijete tieto elektródy na hrubé a ťažké materiály, môže sa stať to, že vám väčšina vyhorí v dyme, bez akéhokoľvek úžitku. Vybrať správny typ elektródy na konkrétny zvar je teda kľúčové.

Dobrý zvárač zvládne aj oceľ s vysokou pevnosťou

Výrobcovia čoraz častejšie volia pre svoje výrobky ťažko zvárateľné kovy, ako oceľ s vysokou pevnosťou. Ak chcete prácu ako zvárač co2, musíte si poradiť aj s nimi. Pri opravách materiálov, ktoré obsahujú oceľ s vysokou pevnosťou je dôležitá príprava. Najprv je nutné odstrániť všetku hrdzu, farbu, nečistotu, mastnotu a vlhkosť.

Všetko to urobte tak, aby ste sa pozerali na holý kov. Pred samotným zvaraním predhrejte miesto opravy. Čím je totiž obsah uhlíka v oceli vyšší, tým viac je nutné predhrievanie. Predídete tým popraskaniu. Oceľ s vysokou pevnosťou zvárajte pomaly, čím zaistíte plynulé roztavenie. Výsledok je kvalitnejší a samotný zvar vyzerá krajšie.

 

Ste remeselník a hľadáte novú prácu v zahraničí? Ak áno pozrite si našu aktuálnu ponuku pracovných pozícií. Prejsť na ponuky