Životopis je vašou vizitkou, na základe ktorej vás posudzuje potenciálny zamestnanec. Ak chcete pracovať v Nemecku, životopis v nemčine je nutnosťou. Jeho tvorba nie je jadrová fyzika, no treba sa držať niekoľkých vecí. V článku poradíme, ako pripraviť perfektný životopis v nemeckom jazyku, ktorý vám otvorí dvere k práci snov.

Vytvoriť skutočne kvalitný životopis nie je jednoduché. Oveľa zložitejší prípad je však životopis v cudzom jazyku, určený pre zamestnávateľa v cudzej krajine. Práca v Nemecku si tento dokument o vás samozrejme vyžaduje. Mali by ste myslieť na to, že vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi sa musíte predať.

Keď sa totiž uchádzate o prácu ako začiatočník, životopis je v Nemecku jedným z najdôležitejších dokumentov. Pre manažéra ľudských zdrojov je nemecký životopis často kľúčovým ukazovateľom, ktorý rozhodne o vašej budúcnosti. Musíte urobiť najlepší prvý dojem, pričom máte len jednu šancu. Ako napísať kvalitný nemecký životopis, ktorý vám otvorí dvere k práci v Nemecku, prezradíme v tomto článku.

Jednoduchosť a stručnosť na prvom mieste

Správnu dĺžku životopisu v skutočnosti nie je ťažké nájsť. Aj napriek tomu však existuje veľa žiadateľov o prácu v Nemecku, ktorí o sebe píšu hotovú knihu. Mali by ste sa držať zásady jednej strany A4 v životopise, na 10 rokov vašej odbornej praxe. Pokúste sa sústrediť na 3 až 4 najdôležitejšie body vašej kariéry, ktoré spomeniete v odrážkach.

Vyhnite sa všetkým úlohám, ktoré ste počas kariérneho života robili. Zamerajte sa na dôležité fakty a na to, čo vám v práci, o ktorú žiadate, dokáže pomôcť. Všetko ostatné by totiž len odvádzalo pozornosť. Na druhej strane príliš krátky životopis nemusi budiť dobrý dojem. Zamestnávateľ po jeho prečítaní musí mať predstavu o tom, kto ste a aké sú vaše hlavné zručnosti.

Prehľadné a správne zoradenie informácií

Pred písaním životopisu má zmysel rozdeliť informácie o vás do prehľadnej štruktúry. Tak, aby sa zástupca firmy, od ktorej žiadate prácu v Nemecku, dostali k najdôležitejším faktom čo najskôr. Kľúčové informácie musia byť viditeľné už na prvý pohľad.

Obľúbená štruktúra nemeckého životopisu vyzerá nasledovne:

  • osobné údaje (kontakt, adresa, dátum a miesto narodenia)
  • akademická kvalifikácia (titul, hlavná oblasť štúdia, ostatné navštevované školy)
  • kariérne informácie (všetky predchádzajúce zamestnania, pracovné skúsenosti, prípadne stáže)
  • ďalšie zručnosti (jazykové znalosti, počítačové zručnosti, vodičský preukaz, záujmy)

Dôležitá je správna porcia informácií

Nemeckí zamestnávatelia obľubujú kompletné životopisy. To znamená, že by ste mali informovať o všetkých kariérnych aspektoch od strednej školy. V súčanosti však trend smeruje len k detailnému opisu kariéry za posledných 10 rokov. Mimoškolské aktivity sú v životopise dôležité len vtedy, keď sú závažné a relevantné pre prácu, o ktorú sa uchádzate.

Ak tieto aktivity vykazujú vlastnosti, o ktoré má váš zamestnávateľ s prácou v Nemecku záujem, určite by ste ich mali opísať dostatočne podrobne. Nemeckí zamestnávatelia tiež obľubujú seriózne životopisy. Nemali by teda obsahovať osobné zmeny či neformálne pripomienky.