Elektrotechnika zahŕňa širokú škálu odvetví. Spadajú do nej elektrikári, elektro inžinieri, telekomunikácie, riadiace systémy a mnoho ďalšieho. V článku sa pozrieme na najlepšie nemecké univerzity, kde sa dajú tieto odvetvia študovať. Predstavíme si ich študijné programy a všetko to, čo mladým elektrikárom alebo elektro inžinierom dokážu ponúknuť.

Ak chcete patriť k najlepším v obore, práca elektrikára vyžaduje celoživotné vzdelávanie. Spadá do nej mnoho odvetví, v ktorých si môžete nájsť buď to svoje, alebo predviesť svoju flexibilitu a vyznať sa do čo najväčšieho počtu pododvetví, kde zaraďujeme elektro inžinierov, telekomunikácie, riadiace systémy a mnohé iné. Samoštúdium je v tomto smere dosť obťažné a preto je lepšou voľbou v napredovaní univerzita.

Práve na nej si viete rozšíriť obzory. Umožní vám tiež postarať sa o to, aby váš syn, z ktorého chcete mať svojho dôstojného nasledovníka pri práci elektrikára, dostal len to najlepšie vzdelanie v tomto smere. Nájdete ho v Nemecku, ktoré ponúka viaceré univerzity, kde sa dá elektrotechnika študovať. Dnes sa pozrieme na tie najlepšie.

Darmstadtská technologická univerzita

Zohráva významnú úlohu medzi nemeckými univerzitami, ktorá vás alebo vášho synátora pripraví do práce elektrikára ľavou zadnou. Ide o jednu z vedúcich univerzít v Nemecku, ktorá je vďaka svojim vynikajúcim úspechom v oblasti elektrotechniky, inžinierstva a informatiky svetovo uznávaná.

Poskytuje vynikajúci výskum vo vybraných oblastiach, kde jej študenti čelia výzvam pod dohľadom tých najlepších odborníkov v obore. Dosiahnuté vedomosti môžu študenti následne využiť v praxi.

Univerzita Kaisserslautern

Od svojho pôsobenia v roku 1970 si táto univerzita získala značnú reputáciu. Medzi Nemcami je veľmi dobre známa a vedia, že ak to chcú s prácou elektrikára dosiahnuť naozaj ďaleko, Kaisserslautern im k tomu dáva tú najlepšiu možnosť. Má okolo 14 200 študentov, ktorí študujú v dvanástich dostupných odboroch.

Prepracovaný študijný plán, úzke kontakty s profesormi a vynikajúce služby sú v tomto prípade zaručené. Elektrotechnika a počítačové inžinierstvo sú ponúkané ako dva samostatné odbory, s rôznou technickou orientáciou.

Technická univerzita v Mníchove

Pokiaľ ide o excelentnosť vo výskume a výučbe, Technická univerzita v Mníchove patrí k najlepším v Európe. Má silnú spoluprácu s rôznymi spoločnosťami, čo zaručuje po vyštudovaní možnosť získania významného postu v práci elektrikára.

Okrem toho prináša optimálne medzinárodné prostredie, ktoré siaha na oveľa vyššie pracovné pozície. Bakalársky program Elektrotechnika a informačné technológie je rozdelný do dvoch fáz. Prvá časť učí základné princípy a druhá ponúka možnosť praxe s nadväznosťou na teoretické znalosti študentov.

RWTH Aachen

Univerzita založená v roku 1880 má dlhoročnú tradíciu vynikajúceho vzdelania, ktorá pozostáva z deviatich fakúlt. Široko pokrýva elektrotechnické vzdelanie, ktoré je pri práci elektrikára naozaj dôležité. Študenti absolvujú intenzívne štúdium, ktoré sa nezaobíde bez matematiky, informatiky a elektrotechniky.

Základy sa učia tri až štyri semestre a učebné osnovy sú založené pomerne matematicky. Ich stavba je však taká, aby uľahčila cestu k základným technickým princípom a konštrukčným konceptom.